Візыт студэнтаў і выкладчыкаў Варшаўскага ўнівэрсытэту

Тэкст і здымкі з старонкі Катэдны міжкультурных даследаванняў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы Варшаўскага ўніверсітэту:

Dobiega końca nasz pierwszy tegoroczny wyjazd do Londynu do Białoruskiej Biblioteki i Muzeum im. Franciszka Skaryny.

Nie wracamy z pustymi rękami! Podpisaliśmy dwustronną umowę o współpracy, na mocy której realizować będziemy wspólne projekty zarówno naukowe, jak i dydaktyczne.

Jej pierwszym efektem stała się organizacja Międzynarodowych Dni Białoruskich w Londynie w ramach Polsko-Brytyjckiego Centrum Badań Dziedzictwa Kulturowego Białorusi.

Dzięki życzliwemu wsparciu Rektora Uniwersytet Warszawski Alojzy Z. Nowak mogliśmy stworzyć delegację, liczącą po równo: 4 pracowników i 4 studentów naszej Katedry.

Razem uczestniczyliśmy nie tylko w wydarzeniach z okazji obchodów białoruskiego Dnia Niepodległości w Siedzibie Związku Białorusinów w Wielkiej Brytanii, w ramach którego nastąpiło uroczyste podpisanie Memorandum o naszej Współpracy.

W ciągu pobytu analizowaliśmy równe przejawy i możliwości animacji kultury własnej na obczyźnie, przy czym nie tylko białoruskiej, ale i polskiej: byliśmy również w Instytucie Polskim i Muzeum im. Sikorskiego.

25 marca w Narodowy Dzień Niepodległości wzięliśmy udział w Sympozjum: Spuścizna Aktu 25 marca, którego byliśmy współorganizatorami. W wydarzeniu brali udział uczestnicy nie tylko z Polski i Anglii, ale i Kanady, Stanów Zjednoczonych, Czech, Litwy.

W efekcie, wyjazd był wcieleniem w życie wszystkich punktów Misji Uniwersytetu Warszawskiego: zarówno tych związanych z internacjonalizacją nauki i dydaktyki, szerzeniem postaw dialogu i otwartości, wartości demokratycznych i – co najważniejsze – aktywnego włączani studentów do życia naukowego.

Rozwijamy się aktywnie! Trzymajcie kciuki, byśmy już w przyszłym miesiącu mogli przekazać Wam kolejną znakomitą nowinę!

0 replies on “Візыт студэнтаў і выкладчыкаў Варшаўскага ўнівэрсытэту”